Cenník

cennik-obrazok

Ceny za prekladateľské a korektorské služby sú určené v eurách za normostranu. Platia pre vyhotovenie klasického prekladu  z elektronickej alebo tlačenej predlohy. 1 NS  je 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier, t.j. celkom 1 800 znakov na stranu .  Minimálne účtované množstvo pri prekladoch je 1 NS. Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu.Termín vyhotovenia – podľa dohody.

Základná sadzba za preklad:

AJ → SJ = 12,00 € / NS
SJ →AJ  = 13,00 € / NS
ČJ →SJ  = 3,00 € / NS
SJ →ČJ  = 5,00 € / NS

Korektúra = 2,50 € / NS (v prípade rozsiahlejšieho textu cena dohodou )

Základná sadzba za úradný preklad :

  • jednoduchší úradný preklad (výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov, dokumentácia od áut, rodný list, sobášny list a pod.) = 20,00 €/ NS
  • zložitejší úradný preklad = cena dohodou (závisí od vzájomnej dohody podľa náročnosti zdrojového dokumentu)

V prípade rozsiahlejších prekladov poskytujeme zľavy:

 15 – 30 NS 5 % z ceny prekladu
 31 – 100  NS 10 % z ceny prekladu
viac ako 100 NS  20% z ceny prekladu

Zľavy

Zľava za jednoduchosť – v prípade jednoduchých neodborných dokumentov (bežná e-mailová korešpondencia, informatívne preklady…).

Vernostná zľava – verným a stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé zľavy na všetky objednávky.

Študentská zľava – študentom radi poskytneme na preklad školských dokumentov individuálne zľavy.