Priebeh objednávky

1. Zadanie objednávky

Objednávku prekladu alebo korektúry môžete urobiť telefonicky, e-mailom alebo pomocou formulára na webovej stránke. signingy
2. Potvrdenie objednávky
1250 V krátkom čase dostanete potvrdzovací e-mail. Zistíme počet normostrán, stanovíme približnú cenu a potvrdíme termín dodania prekladu alebo korektúry.
3. Priebeh prekladu / korektúry textu
Dokumenty na preklad alebo korektúru doručíte prostredníctvom e-mailovej služby. Samotný proces prekladu alebo korektúry spočíva v práci s textom a jeho následným prekladom alebo úpravou v závislosti od požiadaviek. korektura-obrazok
4. Odoslanie a prevzatie  vypracovanej objednávky
images Termín dodania objednávky závisí od počtu normostrán a od charakteru dokumentu. Vypracovanú objednávku Vám pošleme v elektronickej podobe, aby ste si mohli svoje dokumenty stiahnuť, vytlačiť prípadne ich upravíme do požadovaného formátu.