Objednávka

objednavka-obrazok
Keď sa rozhodnete využiť naše služby, môžete si ich objednať prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo najjednoduchšie pomocou objednávacieho formulára, ktorý nájdete na stránke.

Objednávka by mala obsahovať Vaše fakturačné údaje (názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ/IČ DPH, meno objednávajúceho ), približný objem alebo popis služby, termín dodania a ak si želáte mať vo faktúre nejaký údaj z objednávky, treba to v nej výslovne uviesť.

Dokumenty na preklad doručte prostredníctvom e –mailovej služby. Preklad dostanete vždy v elektronickej podobe. Pokiaľ to len bude možné, pošleme Vám ho v takom formáte, v akom ho zadáte.

Objednať preklad         Objednať korektúru