Preklady

ancient

Robíme preklady zo slovenského jazyka do anglického a z anglického do slovenského jazyka.

Venujeme sa prekladom textov rôzneho charakteru a z rôznych oblastí, od všeobecných po odborné, vrátane úradných ( súdnych) prekladov.

Prekladáme:

 • návody a manuály, katalógy, brožúry, jedálne lístky
 • prezentácie, projekty
 • odborné texty, skriptá, články, vedecké články, resumé k odborným prácam
 • propagačné a reklamné materiály, letáky, prospekty
 • súkromné dokumenty, súkromnú korešpondenciu, životopisy, motivačné listy
 • webové stránky ( preklad skopírovaných textov, ktoré následne spracuje Váš webmaster)
 • a pod.

 
Ponúkame úradné (súdne) preklady z/do angličtiny – preklady dokladov v úradnom styku s rôznymi inštitúciami a orgánmi verejnej správy:

 • výpisy z obchodného registra
 • výpisy z registra trestov
 • vysvedčenia
 • dokumentácie od áut
 • diplomy
 • úradné potvrdenia
 • rodné a sobášne listy
 • súdne rozhodnutia
 • a iné…

 
Spracovávame väčšinu dostupných formátov vytvorených v

 • textových editoroch (doc, docx, rtf, txt)
 • tabuľkových editoroch (xls, xlsx)
 • prezentačných programoch (ppt, pptx, pps)
 • webové stránky
 • a iné …