Ako písať životopis ?

Životopis, taktiež známy ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Je zväčša písaný za účelom nájsť si zamestnanie. Často práve životopis, alebo CV je prvým komunikačným prostriedkom medzi uchádzačom a potenciálnym zamestnávateľom.

Informácie v životopise sú rozhodujúce pre úspešné pozvanie uchádzača na pracovný pohovor (interview). Zamestnávatelia ho vnímajú skôr ako produkt uchádzača o prácu, ktorý ho bude v prípade pozvania na pracovný pohovor obhajovať. Má byť krátky a ľahko čitateľný. Aj preto zamestnávatelia uprednostňujú prehľadný – štruktúrovaný životopis.

Najčastejšie sa používajú tieto druhy životopisov:
štruktúrovaný životopis – taktiež nazývaný ako profesijný, profesný, sumarizovaný alebo profesionálny životopis
beletrizovaný životopis – neodporúčaný formát životopisu
Europass – životopis, ktorým sa uchádzač predstavuje v rôznych krajinách Európy. Ide o štruktúrovaný životopisu, ktorý sa využíva v iných európskych krajinách
úradný životopis – zákonom predpísané formuláre rôznych ústredných orgánov štátnej správy, štátnych inštitúcií