Praktické písomnosti

Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača.

Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu.

Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší.
Neprezraďte na seba všetko...

čítaj viac

Ako písať životopis ?

Životopis, taktiež známy ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Je zväčša písaný za účelom nájsť si zamestnanie. Často práve životopis, alebo CV je prvým komunikačným prostriedkom medzi uchádzačom a potenciálnym zamestnávateľom.

Informácie v životopise sú rozhodujúce pre úspešné pozvanie uchádzača na pracovný pohovor (interview). Zamestnávatelia ho vnímajú skôr ako produkt uchádzača o prácu, ktorý ho bude v prípade pozvania na pracovný pohovor obhajovať. Má byť krátky a ľahko čitateľný. Aj preto zamestnávatelia uprednostňujú prehľadný – štruktúrovaný životopis.

Najčastejšie sa používajú tieto druhy životopisov:
štruktúrovaný životopis – taktiež naz...

čítaj viac