Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača.

Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu.

Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší.
Neprezraďte na seba všetko. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.

Neodmysliteľnou súčasťou motivačného listu je správne napísaný životopis.